– Thanh toán trước đối với khách hàng ở các tỉnh khác

Đặt hàng – Thanh toán chuyển khoản – Kiếm tra tài khoản và gửi hàng – Nhận hàng.

– Thanh toán sau với khách hàng ở bình dương

Đặt hàng – Xác nhận đơn hàng- Giao hàng – Nhận hàng và thanh toán.