Bảng cấm lửa cấm thuốc

60.000

Bảng Cấm lửa + Cấm thuốc

– Biển báo cấm thuốc, cấm lửa thường được lắp đặt tại những nơi công cộng, có nhiều người hoạt động thường xuyên và có nguy cơ cháy nổ.

– Lắp đặt biển báo cấm lửa cấm thuốc thường đi liền với Tiêu lệnh nội quy PCCC.

Contact Me on Zalo
0931 531 808